Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
14 wrz 2014 Uwaga! Zmiany sal lekcyjnych od 15 września – do odwołania

Zmiany sal dotyczą następujących klas i nauczycieli (spowodowane kontuzją nogi uczennicy z klasy Ih):
PONIEDZIAŁEK:
1. j. rosyjski kl. IIIa, IIIc, IIIe, IIId, IIIf (A. Awier) – z sali 18 do 247
j. angielski kl. Ih/1 (D. Liżewska) – z sali 247 do sali 18
2. –
3. Ed. bez. kl. Ia (A. Leszkowicz) – z sali 12 do sali 372
fizyka kl. Ih (Ł. Zdankowski) – z sali 364 do sali 12
4. –
5. –
6. j. angielski kl. Ib/2 (D. Kuźniewski) – z sali 15 do sali 372
przedsiębiorczość kl. Ih (M. Kulikowska) – z sali 372 do sali 15
7. religia praw. kl. IIIa, IIIb, IIIc (M. Martynowicz) – z sali 13 do sali 249
biologia kl. Ih (M. Łupińska) – z sali 249 do sali 13

WTOREK:
1. j. hiszpański kl.Ih (S. Aparicio Peralta) – z sali 247 do sali 12
2. j. angielski kl.Ig (K. Nocna) – z sali 18 do sali 247
j. hiszpański kl.Ih (S. Aparicio Peralta) – z sali 247 do sali 18
3. –
4. –
5. –
6. –
7. –
8. geografia kl. Ih (M. Górniak) – z sali 372 do sali 12

ŚRODA:
1. j. angielski kl. Ih/1 (D. Liżewska) – z sali 247 do sali 12
2. matematyka kl. IIIf (M. Magusiewicz) – z sali 13 do sali 371
przedsiębiorczość kl. Ih (M. Kulikowska) – z sali 371 do sali 13
3. –
4. religia kat. kl. Ih (B. Gołub) – z sali 363 do czytelni

CZWARTEK:
1. –
2. religia kat. kl. Ih (B. Gołub) – z sali 363 do czytelni
3. historia kl. IIIa (D. Rykaczewski) – z sali 11 do sali 128
Ed. bez. kl. Ih (A. Leszkowicz) – z sali 128 do sali 11
4. j. angielski kl. Ih/1 (D. Liżewska) – z sali 247 do czytelni
5. j. łaciński kl. Ih (M. Bartnicka-Łętowska) – z sali 372 do czytelni

PIĄTEK:
1. –
2. –
3. –
4. j. niemiecki kl. IIIi/2 (R. Stasiulewicz) – z sali 11 do sali 367
chemia kl. Ih (M. Kulikowska-Hryń) – z sali 367 do sali 11