Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 wrz 2014 Ślubowanie uczniów klas pierwszych – 9.09.2014 r.

1
9 września 2014 r., zgodnie z tradycją naszej szkoły, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. W uroczystości udział wzięli: dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, uczniowie oraz rodzice. Pani Dyrektor Małgorzata Górniak powitała wszystkich zgromadzonych, po czym uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły.

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak


Uczniowie klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły

Uczniowie klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły


Uczniowie klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły

Uczniowie klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły


Uczniowie klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły

Uczniowie klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak


Uczniowie klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak


Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas pierwszych

Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy klas pierwszych


Pani Renata Hapoń – sekretarz Prezydium Rady Rodziców

Pani Renata Hapoń – sekretarz Prezydium Rady Rodziców


Tekst i fot. Katarzyna Maciejuk