Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
30 kwi 2009 Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wręczenia Nagrody Dobrego Polaka 2009.

24 kwietnia 2009r. odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wręczenia Nagrody Dobrego Polaka.
Już po raz jedenasty zostały wręczone naszym uczniom Nagrody Dobrego Polaka. Pomysłodawcą i fundatorem tej niezwykłej nagordy jest pan Jan Żądło.

Pan Jan Edward Żądło urodził się Krakowie 17.12 1928 w rodzinie chrześcijańskiej. Od 25 lat mieszka w Białymstoku. Dzisiaj jest emerytowanym nauczycielem z 40-letnim stażem pracy pedagogicznej. Z wykształcenia geograf ukończył Studium Nauczycielskie we Wrocławiu, a tytuł mgr uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej, średniej, był kierownikiem i dyrektora szkoły – łącznie 29 lat na stanowisku kierowniczym. Za szczególnie wyróżniającą się długoletnią pracę na rzecz polskiej szkoły wielokrotnie był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, otrzymał: Złotą Odznakę ZNP, Złoty Krzyż Zasługi.
Jako bardzo młody człowiek przeżywał okrucieństwa II wojny światowej. W lipcu 1944 roku złożył przysięgę i wstąpił w szeregi AK, będąc najmłodszym 16 letnim żołnierzem 14 kompanii piechoty zgrupowania „żelbet” Kraków Południe o pseudonimie „Lew”. Doskonale wiedział, że grozi mu to karą śmierci. Zmagał się z wieloma wyzwaniami narażając wielokrotnie własne zdrowie i życie Jego doświadczenia wojenne i bezpośrednio po jej zakończeniu pozostawiły niezabliźnione rany do dzisiaj. Ma za sobą więzienie, tortury, dramatyczne przesłuchania i stały uszczerbek na zdrowiu Dzisiaj pan Jan Żądło jest kombatantem, Członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za swoja patriotyczna postawę, oddanie umiłowanej Ojczyźnie został Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Pamiątkową przyznaną przez Komitet Organizacyjny 50 – lecia Powstania Warszawskiego i „Akcja Burza”.
Obecnie, kiedy jest na zasłużonej emeryturze, jako długoletni pedagog, nie traci kontaktu ze szkołą i współpracuje z młodzieżą. Cieszy się osiągnięciami polskiej szkoły, obserwuje i wspiera współczesną młodzież, bo praca z nią dawała mu ogromną satysfakcję, radość i wiarę, że dobro człowieka jest wartością najwyższą. Jako człowiek szlachetnego serca od 11 lat jest fundatorem prestiżowej Nagrody Dobrego Polaka przyznawanej uczniom III LO z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Nagroda jest formą pieniężnego wsparcia (z prywatnych środków finansowych pana Żądło) uczniów, którzy są wzorami osobowościowymi dla swoich rówieśników i swój wolny czas poświęcają bezinteresownie potrzebującym.

14 października 2008 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej Minister Edukacji Narodowej na wniosek Dyrektora III LO przyznał Panu Janowi Żądło Medal KEN

17 marca 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im.K.K.Baczyńskiego ,,Trójka”w Białymstoku przyznał Panu Janowi Żądło Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

24 kwietnia 2009r. Pan Jan Żądło otrzymał podziękowanie za wieloletnie wspieranie uczniów naszej szkoły:
Jakże cudownie jest podziwiać: dzięki temu to, co wspaniałe u innych, należy także do nas (Voltaire)
Marzeniem wielu z nas jest spotkanie na drogach swojej egzystencji ludzi, którzy chcą i mogą dostrzec w bliźnich dobro, wartość, ideę, czy potwierdzenie sensu codziennych starań. Nasza szkoła znalazła Człowieka, który od jedenastu lat urealnia to marzenie.
Wielce Szanownemu Panu Janowi Żądło – pomysłodawcy, inicjatorowi i sponsorowi Nagrody Dobrego Polaka – wyróżnienia, które promuje młodych, szczerych i oddanych innym altruistów – Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i cała społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku składa serdeczne podziękowania za dobre serce, szczególną wrażliwość i oddanie młodzieży Naszej Szkoły.
Dziękując, życzymy Panu wszystkiego, co najpiękniejsze, najszczęśliwsze i najlepsze. Wierzymy też, że bezinteresowne dobro, którymi Pan obdarza naszą młodzież, będzie spotykać Pana w codziennych życiowych doświadczeniach.
Bardzo serdecznie dziękujemy!!!!
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Górniak