Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 wrz 2014 PCK orgaznizuje akcję: „Wyprawka dla Żaka”

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Białymstoku organizuje ogólnopolską akcję pod hasłem „Wyprawka dla Żaka”. W związku z tym na terenie naszej szkoły została przeprowadzona zbiórka pieniężna w dniach 9 i 10 września 2014. Zebrane środki zastaną przeznaczone na zakup artykułów szkolnych oraz na dofinansowanie do obiadów dla najuboższych dzieci z Białegostoku. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.
Trójka pomaga