Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 wrz 2014 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za rok szkolny 2013/2014

1
2 września 2014 r., w ramach uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2014/2015, w Auli Magna Pałacu Branickich wręczono akty przyznające stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2013/2014 oraz akty przyznające stypendia artystyczne oraz stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c oraz Karol Waleśkiewicz, ucz. kl. III i otrzymali stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce. Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. III f oraz Marta Godun – absolwentka III LO zostały stypendystkami Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej. Akty stypendialne za innowacyjną myśl techniczną 2014 otrzymali Piotr Arciuch, ucz. kl. III b, Jakub Czarniecki – absolwent III LO, Michał Goworko, ucz. kl. III b, Rafał Niewiński, ucz. kl. III h oraz Maciej Szczerba – absolwent III LO

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, Adam Poliński - zastępca Prezydenta, Lucja Orzechowska, Wojciech Janowicz, Pani Dyrekrot Małgorzata Górniak oraz stypendyści za innowacyjną myśl techniczną

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, Adam Poliński – zastępca Prezydenta, Lucja Orzechowska, Wojciech Janowicz, Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz stypendyści za innowacyjną myśl techniczną

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku składa gratulacje Michałowi Goworko, ucz. kl. III b

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku składa gratulacje Michałowi Goworko, ucz. kl. III b

Adam Poliński - zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku składa gratulacje Rafałowi Niewińskiemu, ucz. kl. III h

Adam Poliński – zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku składa gratulacje Rafałowi Niewińskiemu, ucz. kl. III h

Piotr Arciuch, ucz. kl. III b i Michał Goworko, ucz. kl. III b wśród stypendystów za innowacyjną myśl techniczną

Piotr Arciuch, ucz. kl. III b i Michał Goworko, ucz. kl. III b wśród stypendystów za innowacyjną myśl techniczną

Jakub Czarniecki – absolwent III, Maciej Szczerba - absolwent III LO i Rafał Niewiński, ucz. kl. III h wraz z Tadeuszem Truskolaskim – Prezydentem Miasta Białegostoku oraz Adamem Polińskim - zastępcą Prezydenta

Jakub Czarniecki – absolwent III, Maciej Szczerba – absolwent III LO i Rafał Niewiński, ucz. kl. III h wraz z Tadeuszem Truskolaskim – Prezydentem Miasta Białegostoku oraz Adamem Polińskim – zastępcą Prezydenta

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. III d (czwarta w górnym rzędzie) wraz z Tadeuszem Truskolaskim – Prezydentem Miasta Białegostoku i uczniami, którzy otrzymali stypendium artystyczne

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. III d (czwarta w górnym rzędzie) wraz z Tadeuszem Truskolaskim – Prezydentem Miasta Białegostoku i uczniami, którzy otrzymali stypendium artystyczne

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. III d otrzymała stypendium artystyczne

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. III d otrzymała stypendium artystyczne

Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c odbiera akt stypendialny z rąk Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku

Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c odbiera akt stypendialny z rąk Tadeusza Truskolaskiego – Prezydenta Miasta Białegostoku

Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c (czwarty w górnym rzędzie) i  Karol Waleśkiewicz, ucz. kl. II i (piąty w górnym rzędzie)

Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c (czwarty w górnym rzędzie) i Karol Waleśkiewicz, ucz. kl. II i (piąty w górnym rzędzie)

Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c  i  Karol Waleśkiewicz, ucz. kl. II i oraz Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, Adam Poliński - zastępca Prezydenta

Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c i Karol Waleśkiewicz, ucz. kl. II i oraz Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku, Adam Poliński – zastępca Prezydenta

Pani Barbara Kalinowska – Wicedyrektor III LO, p. Wojciech Janowicz Dyrektor Departamentu Edukacji, Karol Waleśkiewicz, ucz. kl. III i, Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c oraz p. Waleśkiwicz

Pani Barbara Kalinowska – Wicedyrektor III LO, p. Wojciech Janowicz – Dyrektor Departamentu Edukacji, Karol Waleśkiewicz, ucz. kl. III i, Adam Kacper Rzeńca, ucz. kl. III c oraz p. Waleśkiwicz

14
15
16
Tekst i fot. Katarzyna Maciejuk