Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 wrz 2014 Medale „Diligentiae” 2014

1
2 września 2014 r. w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2014/2015, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył medale „Diligentiae” uczniom i nauczycielom ze szkół miasta Białegostoku. Wśród uczniów III LO wyróżniony został Piotr Franciszek Raczkowski – absolwent oraz pan Grzegorz Dąbrowski – nauczyciel geografii.
Medal Diligentiae został ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce.
W Białymstoku od 2004 roku medale przyznawane są przez prezydenta miasta najpilniejszym uczniom i ich nauczycielom.

Pan Grzegorz Dąbrowski, Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i Piotr Franciszek Raczkowski – absolwent III LO

Pan Grzegorz Dąbrowski, Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i Piotr Franciszek Raczkowski – absolwent III LO

 

Uroczystość prowadzili p. Lucja Orzechowska – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji oraz p. Wojciech Janowicz - Dyrektora Departamentu Edukacji

Uroczystość prowadzili p. Lucja Orzechowska – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji oraz p. Wojciech Janowicz – Dyrektor Departamentu Edukacji

 

Głos zabiera Pan Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

Głos zabiera Pan Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

 

Pan Grzegorz Dąbrowski i Piotr Franciszek Raczkowski – absolwent III LO z Panem Tadeuszem Truskolaskim – Prezydentem Miasta Białegostoku

Pan Grzegorz Dąbrowski i Piotr Franciszek Raczkowski – absolwent III LO z Panem Tadeuszem Truskolaskim – Prezydentem Miasta Białegostoku

 

Władze miejskie Białegostoku

Władze miejskie Białegostoku

Tekst i fot. Katarzyna Maciejuk