Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 wrz 2014 Stypendium szkolne – socjalne

Istnieje możliwość ubiegania się  o
Stypendium szkolne (socjalne)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się

 o stypendium znajdują się na www.bialystok.pl/edukacja/stypendia

Termin składania wniosków – do 15 września 2014r.
(pedagog szkolny/psycholog)