Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 lip 2014 Nowe boisko w III LO

W głosowaniu na projekty z Budżetu Partycypacyjnego 2015 oddano 39 610 ważnych głosów. Do realizacji zakwalifikowano 15 projektów – 4 duże i 11 małych – które uzyskały największą liczbę głosów.
3 842 głosy zostały oddane na nasz projekt „Z TRÓJKĄ BEZPIECZNIE I ZDROWO!”,
projekt budowy wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią poliuretanową.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy swoimi głosami wsparli nasze starania:
rodzicom, uczniom, absolwentom, mieszkańcom Osiedla Bojary, przyjaciołom.
To dla nas bardzo ważne, bo dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poparciu wielu osób
nasze marzenia zostaną spełnione i szkoła zyska w 2015 roku nowe bezpieczne boisko,
które będzie obiektem ogólnie dostępnym dla społeczności Osiedla Bojary.
JUŻ TERAZ zyskaliśmy pewność, że wspólnymi siłami możemy tak wiele!

Dziękujemy!!!