Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
06 cze 2014 „Wiedza na zamówienie” w UwB

„Wiedza na zamówienie” – to nowa propozycja Uniwersytetu w Białymstoku przygotowana
z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Naszym głównym celem jest umożliwienie młodym ludziom kontaktu ze środowiskiem akademickim, poszerzenia wiedzy i rozwijania naukowych pasji oraz społecznych umiejętności.
Na Uniwersytecie w Białymstoku – największej uczelni w regionie – zatrudnieni są naukowcy
z bardzo różnych dziedzin: od nauk ścisłych, poprzez społeczne do humanistycznych. To badacze
z ogromnym dorobkiem, co potwierdzają chociażby wyniki ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych. Spośród 8 białostockich wydziałów UwB aż 4 mają najwyższą kategorię – A. Chcielibyśmy, aby z ogromnego naukowego potencjału i dydaktycznego doświadczenia naszej kadry w jak największym stopniu korzystały także funkcjonujące w naszym regionie szkoły.
Uniwersytet w Białymstoku i jego poszczególne wydziały od lat współpracują z dyrektorami
i nauczycielami podlaskich szkół. Nasi wykładowcy już teraz goszczą w Państwa placówkach
z wykładami, warsztatami, prezentacjami. Grupy Państwa uczniów odwiedzają też naszą uczelnię podczas różnego rodzaju imprez edukacyjnych, otwartych spotkań, konferencji.
Aby ułatwić i wzmocnić tę wzajemną współpracę opracowaliśmy katalog oferowanych przez naszych pracowników zajęć. Znajdą go Państwo na stronie internetowej UwB pod adresem http://www.uwb.edu.pl/uniwersytet.php?p=2512 . Mamy nadzieję, że w przystępny sposób prezentuje on różnorodność naszej oferty edukacyjnej i zachęci Państwa, Waszych nauczycieli i uczniów, do korzystania z przekazywanej w tej formie wiedzy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu.
Z premedytacją przekazujemy Państwu to zaproszenie właśnie teraz, w końcówce roku szkolnego. Chcemy potraktować czerwcową współpracę jako swoisty pilotaż. Zebrane teraz Państwa opinie
i sugestie pozwolą nam ulepszyć ofertę, tak by od nowego roku akademickiego stała się trwałym elementem współpracy Uniwersytetu w Białymstoku i podlaskich szkół ponadgimnazjalnych.
W przypadku zajęć realizowanych w szkołach poza Białymstokiem – ze względów logistycznych (konieczność zapewnienia transportu) rekomendujemy umówienie się na kilka różnych zajęć w tym samym terminie (tak, by jednocześnie mogło do Państwa przyjechać kilkoro wykładowców). Chętnie pomożemy w koordynacji takiej wizyty.