Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 maj 2014 Klasa I b na Festiwalu Nauki i Sztuki 2014

1

Dnia 12 maja 2014 r. uczniowie klasy I b z nauczycielem Violettą Tomaszewską-Werbel uczestniczyli w wykładach płk dr inż. E. Nikulina, prowadzonych na WSAPie w Białymstoku. Wykłady dotyczyły „Strategii Bezpieczeństwa”
Dnia 19 maja 2014 r. uczniowie klasy I b z nauczycielem Violettą Tomaszewską-Werbel, w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki uczestniczyli w pokazach prowadzonych na WSAPie w Białymstoku przez służby ratownicze (pierwsza pomoc), porządkowe (ochrona osób i mienia), interwencyjne (wozy policyjne, psy tropiące), straż pożarną ( pojazdy strażackie, wyposażenie strażaka w czasie akcji). Wysłuchali ciekawych informacji na temat zasad rekrutacji do służb i etapów nauki, oraz ścieżki kariery w określonym zawodzie. Uczestniczyli również w pokazach motocrossowych i ćwiczeniach na symulatorze jazdy. Podsumowaniem zajęć był film edukacyjny na temat barier architektonicznych w przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Na zakończenie uczniowie wzięli udział w losowaniu nagród.
Violetta Tomaszewska-Werbel

2

3

9

4

5

6

7

8