Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 maj 2014 Spotkanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego z panią Dyrektor

W kwietniu odbyło się spotkanie nowego Zarządu Samorządu Uczniowskiego (oraz jego Opiekunów) z Panią Dyrektor Małgorzatą Górniak. Na spotkaniu zostały poruszone istotne sprawy naszej szkoły i jej uczniów. Z dwóch stron padły interesujące pomysły, m.in. organizacja debaty międzyszkolnej i konkursów tematycznych. Rozmawialiśmy również o frontowych drzwiach szkoły, dalszej działalności szkolnego radiowęzła, a także poruszyliśmy temat szkolnego wolontariatu. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze i zmobilizowało Zarząd Samorządu Uczniowskiego do działania.
Samorząd Uczniowski