Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 maj 2014 Konkurs plastyczny „Szwajcaria-bajeczna do zakochania się, czyli: die Schweiz-fabelhaft zum Verlieben”

Stowarzyszenie Języka Niemieckiego Oddział w Białymstoku serdecznie zaprasza w ramach obchodów Dnia Języka Niemieckiego do udziału w konkursie plastycznym pt: „Szwajcaria-bajeczna do zakochania się, czyli: die Schweiz-fabelhaft zum Verlieben”
Dzień Języka Niemieckiego (13 września 2014r.) został objęty Honorowym Patronatem Kuratora Podlaskiego.
Każdy uczestnik i prowadzący nauczyciel otrzyma dyplom. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!

Cele konkursu:
1. Wzbudzenie zainteresowania uczniów jednym z krajów niemieckojęzycznych, czyli Szwajcarią.
2. Prezentacja Szwajcarii jako kraju bajecznego-ciekawego do poznania.
3. „Przelanie” myśli i marzeń o bajkowym kraju na papier.
4. Zainteresowanie uczniów kulturą i przyrodą Szwajcarii.
5. Wzbudzenie marzeń o podróżowaniu i zwiedzaniu krajów niemieckiego obszaru językowego w myśl znanego i prawdziwego powiedzenia „Podróże kształcą”.

Regulamin konkursu:
1. Adresaci konkursu: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa Podlaskiego (lecz nie dla uczniów klas o profilu plastycznym).
2. Format prac: A3.
3. Technika prac: dowolna.
4. Na odwrocie każdej z prac proszę umieścić imię, nazwisko, szkołę ucznia oraz nauczyciela prowadzącego.
5. Z każdej szkoły mogą przystąpić do konkursu max. 3 osoby, każda z jedną pracą.
6. Zgłoszenia (zał. 1) proszę nadesłać drogą elektroniczną do dnia 25 maja 2014 r. na adres mailowy:  malgorzata­_biergiel@yahoo.com
7. Termin oddania prac plastycznych od 2 do 7 września 2014r.
8. Decyzja jury o wynikach konkursu jest ostateczna.
9. Nagrody i wyróżnienia będą wręczane w Dniu Języka Niemieckiego dnia 13 września (sobota) 2014 w Białostockim Ośrodku Kultury w kawiarni Fama w godz. 11-14.00

Uwagi końcowe
1. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego spakowania, nie będą brane pod uwagę.
2. Prace mogą być odebrane do dnia 16 września 2014r.
3. Organizator nie odsyła prac.
4. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Małgorzata Biergiel.