Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 maj 2014 Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Guzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Guzonia organizuje III edycję stypendiów dla młodzieży. W roku akademickim 2014/2015 Fundacja zamierza przyznać 400 stypendiów wypłacanych w 10. miesięcznych ratach po 544 zł.
Jeśli:
• zdałeś egzamin maturalny w 2013 lub 2014 roku,
• w roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy podejmujesz studia na polskiej wyższej uczelni,
• mieszkasz na wsi lub w mieście poniżej 30 000 mieszkańców,
• dochód na osobe w twojej rodzinie w 2013 roku nie przekroczył 1008 zł miesięcznie
zapoznaj się z Regulaminem Fundacji i zarejestruj się na stronie
Rekrutacja będzie trwać od 1 licpa do 13 września 2014 roku do godz. 16.00
Brak ograniczeń co do kierunku studiów!
Cała operacja rekrutacji stypendystów odbywa się przez Internet.
Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie www.fejj.pl ”
Wszelkie pytania prosimy kierować na styp.1rok@fejj.pl”