Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
15 maj 2014 Wyróżnienie w VII Dorocznym Europejskim Konkursie na Najlepszy Esej z Dziedziny Genetyki

Już po raz siódmy Europejskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (ang. European Society of Human Genetics) zorganizowało na terenie Europy międzynarodowy konkurs na najlepszy esej z dziedziny genetyki dla uczniów szkół średnich. Natomiast Amerykańskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (ang. American Society of Human Genetics) po raz kolejny było współorganizatorem tego przedsięwzięcia na terenie Ameryki. Oba Towarzystwa ogłosiły konkurs w oparciu o te same pytania i kryteria, co umożliwiło ocenę stanu wiedzy z zakresu genetyki u uczniów zamieszkałych na obu kontynentach. Prace byłe pisane w języku angielskim. Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Marta Pasławska (klasa IIE), jako jedyna z Polski, uzyskała wyróżnienie w tym konkursie. Tematem eseju były genetyczne i środowiskowe uwarunkowania autyzmu. Link do eseju i do strony konkursowej zamieszczamy poniżej.
Serdecznie gratulujemy
Nauczyciele biologii

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania autyzmu- esej
DNA-Day Essay Contest