Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
09 kwi 2014 Zapytanie ofertowe – remont korytarza

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku w imieniu którego działa Dyrektor zaprasza do złożenia ofert na wykonanie roboty budowlane, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 14000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U.z 2010r. Nr 113,poz.759 ze zm.) Prawo Zamówień Publicznych.

 

  1. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie remontu korytarza na parterze.
  2. Zapytania można kierować na adres : 3lo@3lo.bialystok.pl

- Treść ogłoszenia + formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Rzut  korytarza (pdf)

Zapytanie

Formularz oferty

WZÓR UMOWY

rzut_parteru