Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 kwi 2014 Uroczyste powitanie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 2014

Kamil Al-Janabi – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Paulina Bazyluk, Krzysztof Krajewski i p. Barbara Majewska – opiekunka SU

Kamil Al-Janabi – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Paulina Bazyluk, Krzysztof Krajewski i p. Barbara Majewska – opiekunka SU


Dnia 7 marca 2014 w czytelni szkolnej odbyło się uroczyste powitanie nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przypomnijmy,iż uczeń Mateusz Zarzecki ustępuje z funkcji Przewodniczącego a jego następcą zostaje Kamil Al-Janabi. Zgromadzoną młodzież zaszczyciła swoją obecnością Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz Pani Wicedyrektor Barbara Kalinowska. Obecne również były opiekunki SU pani Ewa Zakrzewska i pani Barbara Majewska. Mateusz Zarzecki podziękował za współpracę życząc nowemu Zarządowi sukcesów i wielu pomysłów na nową kadencję.
Skład Zarządu SU:
Przewodniczący SU: Kamil Al-Janabi kl.2i
Z-ca Przewodniczącego: Adrian Gramacki kl.2b
Skarbnik: Paulina Bazyluk kl.2f
Sekretarz: Krzysztof Krajewski kl.2f
Radiowęzeł: Katarzyna Mazur kl.2d, Kossuth Andrzej kl.2i
Administrator techniczny: Rafał Niewiński kl.2h
Opiekunowie:
p. Barbara Majewska
p. Ewa Zakrzewska
Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, Mateusz Zarzecki – dotychczasowy przewodniczący SU i Kamil Al-Janabi – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, Mateusz Zarzecki – dotychczasowy przewodniczący SU i Kamil Al-Janabi – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, Mateusz Zarzecki – dotychczasowy przewodniczący SU, p. Barbara Majewska, p. Ewa Zakrzewska – opiekunki SU oraz p. Barbara Kalinowska – Wicedyrektor szkoły

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, Mateusz Zarzecki – dotychczasowy przewodniczący SU, p. Barbara Majewska, p. Ewa Zakrzewska – opiekunki SU oraz p. Barbara Kalinowska – Wicedyrektor szkoły


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i Kamil Al-Janabi – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i Kamil Al-Janabi – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego


fot. Katarzyna Maciejuk