Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 kwi 2014 Wybory 2014 na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego III LO

1

Dnia 20 lutego 2014 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku zostały przeprowadzone wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
W wyborach wzięło udział troje kandydatów: Olga Białokozowicz kl.0g, Ewa Grzywa kl.1h, Kamil Al-Janabi kl.2f
Uprawnionych do głosowania było 813 uczniów oraz 96 nauczycieli i pracowników szkoły, łącznie 909 uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 271 osób- 29,81%. Oddano 264 ważne głosy – 29% oraz 7 nieważnych.
Kandydaci uzyskali:
Olga Białokozowicz – 25 głosy- 9,4%
Ewa Grzywa -23 głosy-8,7%
Kamil Al-Janabi – 216 głosów-81,8%
Zgodnie z wyborem uczniów oraz pracowników szkoły funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego obejmuje Kamil Al-Janabi.
Komisja wyborcza w składzie:
p. Ewa Zakrzewska – opiekun SU
Barbara Skrzypko – kl.1d
Mateusz Zarzecki – kl.2e
Marek Twarowski – kl.3g
2
fot. Katarzyna Maciejuk