Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 mar 2014 Francophonie poétique 2014 „Moja podróż do Walonii”

frankof

Organizowany corocznie w marcu z okazji Światowego Dnia Frankofonii, Konkurs Francophonie Poétique ma na celu sprzyjanie odkrywaniu przez młodzież gimnazjalną i licealną kultury i literatury krajów francuskojęzycznych oraz rozwijanie ich umiejętności językowych i artystycznych w językach francuskim i polskim.
Od początku swego istnienia był to konkurs recytatorski, w tegorocznej ósmej edycji wybrany utwór poetycki ma stać się inspiracją do krótkiej (8-10 min.) multimedialnej podróży do Walonii, historyczno-kulturowego regionu Belgii. Uczestnik Konkursu ma swobodę w wyznaczeniu jej trasy proponując tym samym własną interpretację wiersza. Trasę można rozumieć dosłownie lub w przenośni. Mogą ją tworzyć konkretne miejsca bliskie poecie: miasta, zabytki, instytucje regionu Walonii lub też związane z jego życiem miejsca, wydarzenia, znane postaci ze świata kultury tego regionu. Może to być także podróż zainspirowana treścią czy przesłaniem utworu walońskiego poety. W Finale Konkursu (28 marca 2014) uczestnicy prezentują także ekspresyjną lekturę wiersza w języku francuskim.
Konkurs jest organizowany przez III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, Zakład Języka Francuskiego (Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku) oraz białostocki oddział PROF.-EUROPE. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją Konkursu sprawują: Prezydent Miasta Białegostoku oraz Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Warszawie. Dzięki życzliwości licznych sponsorów na zwycięzców Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Szczegóły na temat Konkursu:  http://neo.uwb.edu.pl