Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
25 mar 2014 Konferencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Białymstoku 2014

1

24 marca 2014 r. w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku odbyła się konferencja skierowana do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która miała na celu przedstawienie dotychczasowych osiągnięć wszystkich kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Samorządów Szkolnych oraz radni Młodzieżowej Rady Miejskiej. Naszą szkołę reprezentowali: Urszula Nizio z kl. I e (przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miejskiej) oraz Kamil Al-Janabi z kl. II f (przewodniczący Samorządu Uczniowskiego) wraz z opiekunem Katarzyną Maciejuk.
Katarzyna Maciejuk
2

3

4