Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
25 mar 2014 Uczniowie III LO na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

1

21 marca 2014 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku miała miejsce konferencja „Pierwsza pomoc z ostatniej chwili. Wybrane zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie dla maturzystów”, w której udział wzięli uczniowie kl. II a wraz z opiekunem p. Katarzyną Maciejuk. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną „Dlaczego warto studiować na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku?”, wysłuchała m.in. wykładu dra Tomasza Dubowskiego „Kto (i jak) stanowi prawo Unii Europejskiej?”, dra Artura Olechno „Pozycja ustrojowa Prezydenta RP”.
Katarzyna Maciejuk

2

3

4