Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
21 mar 2014 Białostockie talenty XXI wieku

talenty
Uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach realizowanych na podlaskich uczelniach w ramach projektu Białostockie Talenty XXI wieku.
Głównym celem projektu Białostockie Talenty XXI wieku jest wsparcie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych w ścisłej współpracy z podlaskimi uczelniami i pracodawcami.
Michał Goworko – zakwalifikowany na zajęcia:
• Algorytm wynalazku – jak rozwiązywać nierozwiązywalne – Podlaski Ośrodek Naukowo-Badawczy
• Programowanie i algorytmika – Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Adam Kacper Rzeńca – zakwalifikowany na zajęcia:
• Trening kreatywności – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
• Fizyka – Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

Karol Waleśkiewicz - zakwalifikowany na zajęcia:
• Algorytm wynalazku – jak rozwiązywać nierozwiązywalne – Podlaski Ośrodek Naukowo-Badawczy
• Chemia – Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku
• Biologia – Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku