Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
28 lut 2014 Współpraca z Politechniką Białostocką

 

W  dniu 24.02.2014 roku została zawarta umowa na okres do 31.05.2016 roku pomiędzy: Politechniką Białostocką,  reprezentowaną przez Rektora Politechniki Białostockiej,  prof. dr hab. inż. Lecha Dzienisa, a III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły, mgr Małgorzatę Górniak.

  • Umowa dotyczy nawiązania współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego z radą pedagogiczną i uczniami III Liceum Ogólnokształcącego.
  • Efektywna  współpracy przyczyni się do zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz ich popularyzacji i promocji wśród uczniów.

W dniu 24.02.2014 roku została zawarta także druga umowa z Politechniką Białostocką. Umowa określa prawa i obowiązki dotyczące współpracy w zakresie udziału uczniów ZSO NR 3 – III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku w zawodach RobotChallenge 29/30 marca 2014 r – organizator INNOC-Austrian Society for Innovative Computer Sciences (Austriackie Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjnych Nauk Komputerowych) – współorganizator – Federal Ministry of Science and Research (Federalne Ministerstwo Nauki i Badań). W ramach tej umowy Politechnika Białostocka dofinansuje wyjazdu uczniów III LO na zawody w wysokości 3000 zł.

PB01

PB02