Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
12 lut 2014 WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2013/2014

Drodzy uczniowie,
Od dnia 12.02.2013r. rusza kampania wyborcza na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Dokumenty złożyły trzy osoby spełniające kryteria zawarte w regulaminie SU.
Są to:
Olga Białokozowicz kl.0g
Ewa Grzywa kl.1h
Kamil Al-Janabi kl.2f
Kandydat nie może mieć ocen niedostatecznych i dopuszczających na koniec semestru oraz powinien otrzymać przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Kandydaci zbierają podpisy pięćdziesięciu osób popierających jego/jej kandydaturę a wychowawca wydaje opinię na temat danego ucznia. Kandydatów weryfikuje opiekun SU.
Kampania wyborcza trwa do środy 19.02.2014r. Tego też dnia odbędzie debata, podczas której kandydaci odpowiadać  będą na pytania zebranego Sejmiku Uczniowskiego (przewodniczących klas).
Dnia 20.02.2014r (czwartek) w godzinach 10.00-14.00 w sali nr 09 odbędą się wybory. Głosowanie odbywać będzie się podczas przerw w obecności Komisji Wyborczej Głosować będzie mógł każdy uczeń naszej szkoły posiadający legitymację szkolną.
Dnia 21.02.2014r (piątek) zostaną podane oficjalne wyniki głosowania.
Zachęcamy do udziału w głosowaniu.
Opiekunowie SU: Ewa Zakrzewska, Barbara Majewska