Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 lut 2014 Konkurs plastyczny pt. „Morski świat przyszłości”

Organizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Cel konkursu: promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród dzieci i młodzieży morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie ich kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich
Uczestnicy: dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, oraz podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży
Konkurs będzie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych.
Termin nadsyłania prac: 11 kwietnia 2014 r.

Informacje w bibliotece szkolnej.