Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 lut 2014 PODLASKIE MISTRZOSTWA W ORTOGRAFII

Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii odbywają się zawsze w okolicach tzw. DNIA WAGAROWICZA. Stanowią alternatywę dla tzw. wagarów organizowanych przez uczniów pierwszego dnia wiosny. Stąd dyktando finałowe zawiera zabawną historię pełną pułapek ortograficznych i interpunkcyjnych.
UCZESTNICY:
• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku, z terenu województwa podlaskiego i szkół z polskim językiem nauczania z Białorusi.
• Od roku 2011 (XII edycja) – studenci podlaskich uczelni.
• Od roku 2013 (XIV edycja) – młodzież szkół gimnazjalnych z Białegostoku i powiatu białostockiego.
• Od roku 2014 (XV edycja) – młodzież z Litwy.

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA XV PMwO
Regulamin: REGULAMIN XV PMwO

Historia Podlaskich Mistrzostw w Ortografii:
- pomysłodawca Mistrzostw w Ortografii – mgr Leszek Bogdan Jawor
- organizator – V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku, Towarzystwo Oświatowe im. Józefa Czechowicza
- I edycja – rok szkolny 1999/ 2000
- termin dyktanda finałowego – zawsze w okolicach 21 marca – tzw. DNIA WAGAROWICZA
 1. Pierwsze edycje:
a) Mistrzostwa Białegostoku – udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Białegostoku ,
b) turniej – młodzież z terenu województwa podlaskiego
- organizowana była kategoria open – udział w niej brali m. in. czytelnicy „Kuriera Porannego”, osobistości ze świata polityki, mediów, przedstawiciele Kuratorium Oświaty;
- od 2003 roku w V LO im Jana III Sobieskiego eliminacje szkolne noszą nazwę: Szkolnego Konkursu Ortograficznego im. Prof. Aldony Sytnik (wieloletniego nauczyciela Szkoły, pedagoga, mistrza wielu pokoleń nauczycieli),
- od 2003 roku w Mistrzostwach biorą udział uczniowie z polskiej szkoły w Grodnie;
- w 2010 zgłosiła chęć udziału w Mistrzostwach polska szkoła z Wołkowyska.
-w r. szk. 2010/2011 organizator Podlaskich Mistrzostw w Ortografii – V LO im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku – zwrócił się do dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku prof. Bogusława Nowowiejskiego z prośbą o nawiązanie współpracy ze światem naukowym Białegostoku (a tym samym rozszerzenie idei Mistrzostw na środowisko akademickie Podlasia);
- w roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy w Podlaskich Mistrzostwach w Ortografii wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych z Białegostoku i powiatu białostockiego;
- w roku szkolnym 2013/2014 do udziału w Mistrzostwach zostali zaproszeni uczniowie z polskich szkół z Litwy.

2. Cele Mistrzostw w Ortografii:
a) wzbudzenie w młodych ludziach szacunku do języka ojczystego;
b) wskazanie na język polski jako wartość, bez której żaden odpowiedzialny Polak nie może istnieć;
c) krzewienie kultury języka;
d) dbanie o poprawność ortograficzną i gramatyczną;
e) promowanie pięknej polszczyzny;
f) dbałość o poszanowanie historii zawartej w zasadach ortografii polskiej;
g) zachęcanie do zdrowej rywalizacji;
h) budzenie wśród Polaków mieszkających za granicą zainteresowania polszczyzną.

3. Patronaty:
a) honorowe: Poseł na Sejm RP Robert Tyszkiewicz (od 2011 r.), Poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski (2012 r.), Prezydent Miasta Białegostoku, Podlaski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski; XII i XIII edycji patronował dziekan Wydziału Filologicznego UwB prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski.
b) medialne: Polskie Radio Białystok, Telewizja Białystok, Radio Akadera, Radio Jard, Kurier Poranny, Białystok inne.

4. FUNDATORZY NAGRÓD:
- dotychczas fundowali nagrody: przedsiębiorcy z terenu Białegostoku i Podlasia, podlascy senatorowie i posłowie, wydawnictwa, przedsiębiorstwa białostockie, władze województwa podlaskiego, władze miasta Białegostoku.

5. NAGRODY:
- laureaci i finaliści otrzymywali różnorodne nagrody; m. in.: rowery, laptopy, miniwieże, kino domowe, sprzęt radiowo-telewizyjny, książki, zegarki, MP3, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe.

6. AUTORZY DYKTAND:
- Leszek Bogdan Jawor
- Jan Kamiński
- Elżbieta Sawoniewska
- Beata Kardasz
- Katarzyna Miedzian i Renata Jarosz – nauczycielki języka polskiego z Krakowa
- Anna Lichograj
- Ewelina Wójcik
- Anna Jóźwiak
- prof. dr hab. Urszula Sokólska – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UwB
- Agata Szymborska – nauczyciel języka polskiego w SLO w Białymstoku

Autorem tegorocznego dyktanda jest ponownie pani Agata Szymborska.

Każde dotychczasowe finałowe dyktando było sprawdzane i recenzowane przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.

Ubiegłoroczne dyktando było recenzowane przez prof. Zbigniewa Chojnowskiego – wykładowcę literatury współczesnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.