Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 sty 2014 Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014
- uroczystość w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ranking-014

28.01.2014 roku w Kuratorium Oświaty w Białymstoku odbyła się uroczystość związana z podsumowaniem wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzanego przez Perspektywy:
„Wzorem lat ubiegłych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku została zorganizowana uroczystość poświęcona wyrażeniu uznania dla pracy szkół ponadgimnazjalnych, które corocznie odnotowują wysokie osiągnięcia w skali kraju i najlepsze rezultaty w naszym województwie pod względem liczby laureatów i finalistów olimpiad oraz wyników egzaminów zewnętrznych. Gospodarz uroczystości Pan Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, powitał gości oraz zaprezentował wyniki rankingu podlaskich liceów ogólnokształcących i techników w roku szkolnym 2012/2013.
Podlaski Kurator Oświaty oraz Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski przekazali w swoich wystąpieniach podziękowanie za doskonałe efekty pracy dydaktycznej i zaangażowanie całej społeczności szkolnej w ich uzyskanie. Podkreślano, że potwierdza to ogromną pracę wkładaną w edukację w szkołach w województwie podlaskim. Zwrócono także uwagę na znaczące sukcesy w zakresie kształcenia zawodowego, gdzie technika podlaskie zajęły często najwyższe pozycje w kraju w poszczególnych kwalifikacjach.
Dyrektorom 10 najlepszych liceów ogólnokształcących oraz 10 najlepszych techników w województwie przekazano pamiątkowe grawertony, gratulując całej społeczności szkolnej wysokiej pozycji szkoły oraz życząc kolejnych sukcesów.”
więcej na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku: www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=4471