Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 sty 2014 Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego uczniom uzdolnionym artystycznie
Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego

23 stycznia 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku już po raz dziewiąty odbyła się gala wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego uczniom uzdolnionym artystycznie.
W roku 2013 złożono 170 wniosków o stypendia. Wnioski opiniowała siedmioosobowa komisja. Komisja brała pod uwagę zasięg całego terytorium województwa, różnorodność talentów, rozpiętość wiekową, warunki rozwoju talentu. Na podstawie opinii komisji (ekspertów w dziedzinie edukacji kulturalnej z naszego województwa) – Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 60 uczniom uzdolnionym artystycznie stypendium w wysokości po 250 zł miesięcznie każde, na 2014 rok.
Wśród stypendystów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły:
Karolina Jakubowska, ucz. kl. III e,
Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d.
Podczas gali odbyła się także prezentacja talentów stypendystów, poczynając od demonstracji obrazów, poprzez śpiew i recytację, na tańcu kończąc.
Za organizację i przeprowadzenie całego wydarzenia odpowiedzialna była Helena Marcinkiewicz, inspektor w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.
Stypendia ustanowione zostały przez Sejmik Województwa Podlaskiego w 2005 roku. W pierwszych latach przyznawano po 30 stypendiów rocznie. Od 2010 roku pula ta została zwiększona do 45. W roku 2011 przyznano 60 stypendiów i tak jest do dziś.

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d odbiera akt stypendialny z rąk  Jarosława Zygmunta Dworzańskiego Marszałka Województwa Podlaskiego

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d odbiera akt stypendialny z rąk Jarosława Zygmunta Dworzańskiego Marszałka Województwa Podlaskiego

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d odbiera akt stypendialny z rąk  Jarosława Zygmunta Dworzańskiego Marszałka Województwa Podlaskiego

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d odbiera akt stypendialny z rąk Jarosława Zygmunta Dworzańskiego Marszałka Województwa Podlaskiego

Stypendystki (pierwsza z prawej Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d)

Stypendystki (pierwsza z prawej Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d)

Stypendyści wraz z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Jackiem Piorunkiem członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendyści wraz z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Jackiem Piorunkiem członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendyści i zaproszeni goście

Stypendyści i zaproszeni goście

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d

Stypendyści, którzy przekazali swoje prace malarskie i fotograficzne (pierwsza z lewej Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d)

Stypendyści, którzy przekazali swoje prace malarskie i fotograficzne (pierwsza z lewej Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d)

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d

Zuzanna Siemieniako, ucz. kl. II d

9

10

11

12

13

fot. Katarzyna Maciejuk