Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 sty 2014 Ogólnopolski Interdyscyplinarny Konkurs: Umarłym pamięć, żyjącym pojednanie – edycja III

Organizator Konkursu – Muzeum Pamięci Sybiru, Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku wraz ze współorganizatorami: Podlaskim Kuratorem Oświaty, Związkiem Sybiraków i Podlaskim Stowarzyszeniem Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku oraz Prezydentem Miasta Białegostoku, który objął Konkurs Honorowym Patronatem – zaprasza do udziału w III edycji Konkursu ŚLADAMI BOHATERÓW. SYBIR XVIII-XX.
Regulamin:
• konkurs odbywa się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
• w każdej z trzech kategorii wiekowych będą przyznawane nagrody i wyróżnienia za prace, w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej, multimedialnej
• przed wykonaniem pracy wskazane jest zapoznanie się z tematyką sybiracką, zwłaszcza – w miarę możliwości – zwiedzenie ekspozycji stałej „Na okrutnej ziemi” w Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Muzeum Sybiraków przy kościele p.w. Ducha Świętego w Białymstoku
• praca może być wykonana w jednej z trzech technik: plastycznej, fotograficznej , multimedialnej
praca plastyczna – dowolna technika rysunkowa lub malarska, rzeźba, ceramika, witraż, itd.
praca fotograficzna – pojedyncza fotografia (plik .jpg min 2000×3000 pikseli), zestaw 3-5 fotografii (plik .jpg min 2000×3000 pikseli), wykonanie ilustracji fotograficznej (plik .jpg min 2000×3000 pikseli), wykonanie fotokolażu (plik .jpg min 2000×3000 pikseli)
praca multimedialna – film (do 10 minut, format MP4, MOV, WMV), prezentacja multimedialna (max. 40 slajdów, format Power Point wersja 2003), wywiad w wersji audio (max. 10 minut)
• jedna osoba może zgłosić maksymalnie trzy prace, które nie były wcześniej nigdzie publikowane
• prace należy dostarczyć do 25 marca 2014 r.
• w ocenie będą brane pod uwagę: wartość artystyczna, merytoryczne opracowanie tematu, oryginalność oraz dynamika przyjętej formy artystycznej.

Informacje i pomoc w konkursie – w bibliotece szkolnej