Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
25 lis 2013 Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej 2013

Marek Twarowski i Aleksandra Wróblewska, ucz. kl. III g

Marek Twarowski i Aleksandra Wróblewska, ucz. kl. III g


22 listopada 2013 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.
Uroczystość prowadzili uczniowie klasy III g – Aleksandra Wróblewska i Marek Twarowski.
Na początku głos zabrał Podlaski Kurator Oświaty Pan Jerzy Kiszkiel, następnie Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski.
W roku szkolnym 2013/2014 w województwie podlaskim stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 127 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich znalazła się uczennica naszej szkoły Maria Perzyna, ucz. klasy III d. Klasę drugą ukończyła z najwyższą średnią ocen w szkole – 5.83.
Dodatkowo wręczone też zostały stypendia przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymało je 17 uczniów z naszego województwa. To ci, którzy na koncie mają sukcesy w różnych konkursach i olimpiadach.
Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego wykonała utwory Miłosza Bembinowa „Drei Objekte In. B” na instrumenty dęte i orkiestrę oraz Ludwiga van Beethovena uwerturę koncertową „Coriolan”, op. 62.
Podlaski Kurator Oświaty Pan Jerzy Kiszkiel oraz Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski wręczają akty stypendialne najzdolniejszym uczniom woj. Podlaskiego

Podlaski Kurator Oświaty Pan Jerzy Kiszkiel oraz Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski wręczają akty stypendialne najzdolniejszym uczniom woj. Podlaskiego


Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski oraz Podlaski Kurator Oświaty Pan Jerzy Kiszkiel

Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech Dzierzgowski oraz Podlaski Kurator Oświaty Pan Jerzy Kiszkiel


Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku