Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 lis 2013 Uniwesytet Jagielloński zaprasza maturzystów do konkursu o indeks – 2014r.

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza wszystkich uczniów klas maturalnych przystępujących do Egzaminu Maturalnego w 2014 r. do wzięcia udziału w XVIII Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.
- Nagrodami w Konkursie będą indeksy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, przydzielane na podstawie decyzji Dziekanów poszczególnych Wydziałów UJ (w ubiegłorocznej, XVII edycji Konkursu przyznano 109 indeksów),
- Na stronie internetowej Fundacji opublikowana jest lista lektur obowiązujących uczestników Konkursu: http://www.fundacja.uj.pl/konkurs_XVIII.php#lektury_xviii Na podstawie tych lektur opracowane będą testy i pytania konkursowe.
Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:
- Eliminacje Okręgowe odbywać się będą równocześnie w Krakowie, Gdańsku i Warszawie
- Dwudniowy Finał Konkursu odbędzie się w Krakowie.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 1 października 2013 r. do 20 grudnia 2013 r.
Informacji szczegółowych i pomocy udzieli chętnie Edyta Ułanowicz – laureatka tegorocznej edycji konkursu (wygrała indeks na filologię portugalską na UJ). Mail Edyty: edyta_urszula_ulanowicz@o2.pl