Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 lis 2013 „Wielka Lekcja Geografii” 2013

1lg-1
8 listopada 2013 r. uczestniczyliśmy już po raz piąty w „Wielkiej Lekcji Geografii”. Odbyła się ona w Łodzi w ramach trwającego Eksplorers Festival. Zorganizowana została przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pojechaliśmy tam w dziesięcioosobowej grupie uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich pod opieką nauczyciela geografii pani Joanny Kamockiej. Temat lekcji brzmiał: „Lodowce – rzeźbiarze krajobrazu”. Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych wykładach polskich osobistości z dziedziny nauk geograficznych oraz obejrzeliśmy prezentacje polskich i zagranicznych podróżników. Zajęcia zakończyły się konkursem pt. „Najlepszy Młody Geograf”. Nasza uczennica Ula Agnieszka Adamska znalazła się w pierwszej dziesiątce „najlepszych młodych geografów” – serdecznie gratulujemy. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu z planami uczestnictwa w następnej Wielkiej Lekcji Geografii.
3lg-2
3lg-3
lg2-2