Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 lis 2013 „Ojczyzna… to krajobraz” – XXXVI Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego 2013

102_8177

Dnia 7 listopada 2013 r. III Liceum Ogólnokształcące gościło młodzież szkół średnich podczas XXXVI Wojewódzkich Eliminacji Konkursu Krasomówczego pod hasłem „Ojczyzna… to krajobraz”, organizowanych przez naszą Szkołę , przy ogromnym zaangażowaniu naszych nauczycieli polonistów: pani Anny Kietlińskiej i pani Urszuli Wiśniowolskiej, oraz we współpracy z Regionalnym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku, reprezentowanym przez panią Izabelę Walentynowicz.
W skład komisji oceniającej wystąpienia weszli: p. Dorota Sokołowska – przewodnicząca jury, dziennikarka Polskiego Radia Białystok, p. Janusz Taranienko – poeta i krytyk literacki, p. Joanna Stelmaszuk – aktorka, absolwentka III LO oraz Paulina Dąbrowska – finalistka ubiegłorocznego Konkursu Krasomówczego, uczennica kl. III a.
Dziesięcioro uczestników z Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Łomży, w ciągu dziesięciu minut, musiało wygłosić przygotowany wcześniej autorski tekst – opowiedzieć o Podlasiu, uwzględniając najcenniejsze wartości historii, kultury, przyrody i otaczającego krajobrazu. Do następnego etapu – improwizacji, jury zakwalifikowało pięcioro uczestników, którzy otrzymali nagrody w następujących kategoriach:
* piękna, spontaniczna i sugestywna prezentacja treści – Bartosz Cwaliński z II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży za „Historię o Zwykłych Ludziach”
* dbałość o stylistykę, poprawne i jasne formułowanie myśli – Iga Jabłońska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku za wypowiedź pt. „Oko Wołkowa”
* wybór szczególnie atrakcyjnego tematu wypowiedzi – Anna Kołodziejczyk z II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, która opowiedziała „Historię Obrazu Najświętszej Maryi Panny – Historię Mojego Dziadka”
* wartości poznawcze i kulturowe wypowiedzi – Kacper Czeremczuk z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (historia pt. „Kaczorowskie opowieści babci i dziadka”)
* wysoce artystyczna jakość przekazu wypowiedzi słuchaczom – Paweł Kaczmarski z III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
Spośród nagrodzonych osób, po turnieju improwizacji, komisja wyłoniła także tych, którzy będą reprezentować województwo podlaskie podczas finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krasomówczego w Golubiu Dobrzyniu. W tym roku oddelegowani zostaną: Anna Kołodziejczyk (nagroda Grand Prix) i Bartosz Cwaliński z Łomży.
Słuchacze zgromadzeni w czytelni III LO, również mogli wybrać najlepszego krasomówcę. Nagrodę publiczności otrzymał Bartosz Cwaliński.
Konkurs Krasomówczy jest konkursem specyficznym. Nie chodzi bowiem o to, by zapamiętać uprzednio napisany tekst i wyrecytować go przed widownią. Ważne jest zaciekawienie słuchacza swoją opowieścią – emocjonalnością, swobodą i spontanicznością, przy zachowaniu logiki i spójności wypowiedzi. Krasomówca powinien także pięknie brzmieć, czyli bezbłędnie wysławiać się w języku polskim oraz mieć dobrą dykcję. Być wrażliwym na otaczający nas świat, potrafić dostrzec powiązania dziejów narodu z ojczystym krajobrazem. Sądzę, że poprawnym będzie zapis: krasomówca = (lokalny) patriota.
W imieniu organizatorów i swoim, serdecznie gratuluję uczestnikom, a przede wszystkim – zwycięzcom, oraz zachęcam do brania udziału w Konkursie Krasomówczym w następnym roku
Paulina Dąbrowska, klasa IIIa
102_8178
102_8179
fot. Katarzyna Maciejuk