Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 paź 2013 Uczniowie klasy 0g na sesji naukowej

sesja1
25 października 2013 roku uczniowie klasy OG wzięli udział w konferencji naukowej, która odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku.
Sesja Naukowa: „Obraz Hiszpanii/krajów hispanojęzycznych w innych kulturach”.
Myślą przewodnią sesji jest przenikanie dziedzictwa literackiego i kulturowego Hiszpanii/krajów hispanojęzycznych do innych tradycji kulturowych. Celem spotkania jest stworzenie możliwości dialogu przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, historyków), którzy w swych badaniach dostrzegają wpływ dziedzictwa kulturowego Hiszpanii na inne kultury oraz wskazanie procesów, które prowadzą współcześnie do pogłębienia tych wpływów i wzajemnych odniesień.
sesja2
ProgramSesjiNaukowejObrazHiszpanii