Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 paź 2013 Klasa 0g uczestniczy w wykładach UwB

w1
W ramach współpracy między Uniwersytetem w Białymstoku a III Liceum Ogólnokształcącym, uczniowie sekcji dwujęzycznej z klasy 0G biorą udział w wykładach dla II i III roku filologii angielskiej i francuskiej, z hiszpańskim. Wykłady pt. „Kultura i sztuka Hiszpanii” prowadzone są przez dr Annę Marię Karczewską.
w2
ws