Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
22 paź 2013 Współpraca z Fundacją Polacy Znad Niemna
Prezes Fundacji pan Robert Pawłowski odbiera papier ksero podarowany przez uczniów III LO

Prezes Fundacji pan Robert Pawłowski odbiera papier ksero podarowany przez uczniów III LO

W ramach współpracy z Fundacją Polacy Znad Niemna zakończyła się w naszej szkole II edycja zbiórki papieru ksero do polskojęzycznych placówek na Kresach Wschodnich. Prezes Fundacji pan Robert Pawłowski zaproponował Szkołę Średnią im. księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole. Mejszagole to miasteczko na Litwie, zlokalizowane w rejonie wileńskim.Od 2007 roku szkoła nosi nazwę Mejszagolskiej Szkoły Średniej im. ks. Józefa Obrembskiego, w której się znajduje pełna średnia szkoła polska. Uczniowie osiągają znaczące wyniki w nauce biorąc udział w olimpiadach rejonowych i republikańskich. Absolwenci szkoły studiują prawie na wszystkich wyższych uczelniach Litwy i Polski.
W akcji udział wzięli uczniowie klas: 1a, 1b, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2h, 2i, 3b, 3e, 3f, 3h. Koordynatorem zbiórki na terenie III LO była prof. Maryla Boćkowska. Wszystkim wychowawcom wyżej wymienionych klas dziękujemy za zainteresowanie uczniów akcją.
Zespół do działań charytatywnych „Trójka pomaga”

Uczniowie klasy II b

Uczniowie klasy II b

Szkoła Średnia im. księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole

Szkoła Średnia im. księdza Józefa Obrembskiego w Mejszagole