Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
17 paź 2013 XXI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny…” 2013

W konkursie wzięło udział 92 młodych autorów z różnych zakątków kraju. Jedno z pięciu wyróżnień w konkursie przyznano Edycie Urszuli Ułanowicz (tegoroczna absolwentka klasy IIIg). Jury konkursu przyznało także 5 wyróżnień w formie publikacji wierszy – Dominika Baraniecka z klasy IIg znalazła się wśród wyróżnionych.
Konkurs po raz pierwszy zorganizowano w 1993 r. dla uczczenia piątej rocznicy śmierci Dionizego Maliszewskiego (1931 – 1988) wybitnego poety „tej ziemi”, który tu się urodził, tu mieszkał, tu tworzył do końca swych dni i który wszedł do historii polskiej literatury współczesnej. Był nie tylko znakomitym poetą ale również cenionym działaczem kultury i niestrudzonym propagatorem kultury kurpiowskiej, inspiratorem życia literackiego w regionie, twórcą legendarnej dziś Grupy Literackiej Narew. 22 sierpnia minęła 25. rocznica śmierci Dionizego Maliszewskiego.
Konkurs adresowany jest do młodych poetów z terenu całego kraju, a także zamieszkałych poza jego granicami. Wiersze nadesłane na dwudziestą pierwszą edycję Konkursu oceniała Komisja w składzie: Aleksander Nawrocki – poeta, redaktor naczelny „Poezji dzisiaj” (Warszawa), Miłosz Kamil Manasterski – poeta, redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Wisła” i portalu www.literaci.eu (Warszawa), Alfred Sierzputowski – poeta, prozaik (Ostrołęka), Sabina Malinowska – z-ca dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, Anna Nadwodna (MBP w Ostrołęce).
Oficjalne ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród nastąpiło podczas DJONIZJI czyli Uroczystego Podsumowania Konkursu w dniu 4 października 2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce. Wiersze nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w tomiku wydanym przez MBP w Ostrołęce.
Organizatorami Konkursu są Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki i Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki. Nagrody pieniężne i rzeczowe w Konkursie ufundowali Prezydent Miasta Ostrołęki, Starosta Ostrołęcki i organizatorzy.