Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
07 paź 2013 Pomagamy szkołom na Litwie

Fundacja Polacy Znad Niemna organizuje II edycję zbiórki papieru ksero do polskojęzycznych placówek na Kresach Wschodnich.
Prosimy wychowawców o zainteresowanie uczniów akcją i przekazanie jednej ryzy papieru ksero z każdej klasy. Papier prosimy dostarczyć pani prof. Maryli Boćkowskiej (sala129) lub pani prof. Małgorzacie Schroeder (sala 11) w terminie do 25 października.
Dziękujemy za współpracę. Mamy nadzieję, że społeczność szkolna zaangażuje się w tę akcję.
Zespół do działań charytatywnych „Trójka pomaga”.
logo_3pomaga