Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
19 wrz 2013 III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

chemia1
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, kontynuując inicjatywę podjętą w 2011 roku przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne, zorganizował we Wrocławiu w dniach 12-15.09.2013 III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików. W tym roku odbyło się ono pod hasłem „Chemiczne horyzonty”.
Celem inicjatywy jest propagowanie chemii jako dyscypliny naukowej, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz integrowanie środowiska edukacyjnego.
W trakcie obrad odbyły się wystąpienia uczniów zarówno w formie komunikatów ustnych jak i plakatów (plakat „Przepis na człowieka” uczennicy klasy IIe – Marty Pasławskiej zdobył wyróżnienie). Ponadto prezentowano wykłady plenarne, pokazy ciekawych doświadczeń oraz imprezy kulturalne, takie jak wyjście do Opery Wrocławskiej czy zwiedzanie miasta.
chemia2
chemia3
chemia4
chemia5