Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
17 wrz 2013 MEN – informacje o olimpiadach w 2013/2014

Olimpiady przedmiotowe zwalniające z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r. Wykaz-olimpiad-zwalniających -z matury-2014