Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
09 wrz 2013 Egzamin maturalny 2014

DEKLARACJE MATURALNE 2013/2014

  • Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014: zal_1a_deklaracja 1a 2014
  • Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2013: zal_1b_deklaracja 1b 2014
  • Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych: zal_1c_deklaracja 1c 2014

HARMONOGRAM EGZAMINÓW 2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014: