Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 wrz 2013 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku 2013
Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręcza akty stypendialne uczniom III LO

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręcza akty stypendialne uczniom III LO

3 września 2013 r., w ramach uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2013/2014, w Auli Magna Pałacu Branickich wręczono akty przyznające stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2012/2013, akty przyznające stypendia artystyczne oraz stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Justyna Czarnowicz – absolwentka, Paweł Kaczmarski, Piotr Franciszek Raczkowski i Adam Kacper Rzeńca – otrzymali stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce. Zuzanna Siemieniako, Zuzanna Maria Kozerska, Dawid Czaczkowski, Alicja Leyla Revol, Dawid Sieńko, Weronika Żochowska, Paulina Pruszyńska i Małgorzata Zdzitowiecka zostali stypendystami Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej. Stypendium za innowacyjną myśl techniczną otrzymali: Paweł Bajgus, Dariusz Patryk Wróblewski, Bartosz Łukowicz, Maciej Szczerba, Michał Goworko, Piotr Arciuch, Rafał Niewiński, Jakub Czarniecki.

Lucja Orzechowska – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Wojciech Janowicz - Dyrektor Departamentu Edukacji oraz Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski

Lucja Orzechowska – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Wojciech Janowicz – Dyrektor Departamentu Edukacji oraz Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński wręcza akt stypendialny absolwentce III LO Justynie Czarnowicz

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński wręcza akt stypendialny absolwentce III LO Justynie Czarnowicz

Stypendyści za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2013/2014 wraz z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim i Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku Adamem Polińskim

Stypendyści za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2013/2014 wraz z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim i Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku Adamem Polińskim

Paweł Bajgus, Patryk Dariusz Wróblewski – stypendyści za innowacyjną myśl techniczną z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim

Paweł Bajgus, Patryk Dariusz Wróblewski – stypendyści za innowacyjną myśl techniczną z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński składa gratulacje Małgorzacie Górniak – Dyrektor III LO

Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Poliński składa gratulacje Małgorzacie Górniak – Dyrektor III LO

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO oraz stypendyści za innowacyjną myśl techniczną

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO oraz stypendyści za innowacyjną myśl techniczną

Stypendyści za innowacyjną myśl techniczną wraz z Małgorzatą Górniak – Dyrektor III LO

Stypendyści za innowacyjną myśl techniczną wraz z Małgorzatą Górniak – Dyrektor III LO

Zuzanna Siemieniako otrzymała stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej

Zuzanna Siemieniako otrzymała stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręcza akty stypendialne w dziedzinie twórczości artystycznej

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręcza akty stypendialne w dziedzinie twórczości artystycznej

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz  stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO oraz stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej

Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Małgorzata Górniak – Dyrektor III LO oraz stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej

Weronika Żochowska, Dawid Sieńko, ucz. kl. III f oraz wychowawczyni Maryla Boćkowska

Weronika Żochowska, Dawid Sieńko, ucz. kl. III f oraz wychowawczyni Maryla Boćkowska

Elżbieta Zajko, ucz. I LO w Białymstoku zaśpiewała piosenkę z repertuaru Łucji Prus

Elżbieta Zajko, ucz. I LO w Białymstoku zaśpiewała piosenkę z repertuaru Łucji Prus

W części artystycznej wystąpił Chór MDK w Białymstoku

W części artystycznej wystąpił Chór MDK w Białymstoku

fot. K. Maciejuk