Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
04 wrz 2013 Medale „Diligentiae” 2013
Pani Małgorzata Kulikowska i Patryk Wróblewski wraz z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim

Pani Małgorzata Kulikowska i Patryk Wróblewski wraz z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim

3 września 2013 r. w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku, podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2013/2014, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski wręczył medale „Diligentiae” uczniom i nauczycielom ze szkół miasta Białegostoku. Wśród uczniów III LO wyróżniony został Patryk Dariusz Wróblewski (III c) oraz pani Małgorzata Kulikowska – nauczycielka podstaw przedsiębiorczości.
Medal Diligentiae został ustanowiony w 1767 roku przez króla Stanisława Augusta, nadawany był wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce.
W Białymstoku od 2004 roku medale przyznawane są przez prezydenta miasta najpilniejszym uczniom i ich nauczycielom.

Pani Małgorzata Kulikowska i Patryk Wróblewski otrzymują gratulacje i medale „Diligentiae” z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku Adama Polińskiego

Pani Małgorzata Kulikowska i Patryk Wróblewski otrzymują gratulacje i medale „Diligentiae” z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku Adama Polińskiego

Pani Małgorzata Kulikowska i Patryk Wróblewski

Pani Małgorzata Kulikowska i Patryk Wróblewski

Dyplom Patryka Wróblewskiego

Dyplom Patryka Wróblewskiego

Dyplom pani Małgorzaty Kulikowskiej

Dyplom pani Małgorzaty Kulikowskiej

Uroczystość prowadzili: pani Lucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i pan Wojciech Janowicz - dyrektor Departamentu Edukacji

Uroczystość prowadzili: pani Lucja Orzechowska – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i pan Wojciech Janowicz – dyrektor Departamentu Edukacji

Występ artystyczny podczas uroczystości

Występ artystyczny podczas uroczystości

fot. K. Maciejuk