Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 cze 2013 Ostatnia w tym roku szkolnym „Żywa lekcja historii i patriotyzmu” – 24 czerwca 2013 r.

 

IMG_1133
Ostatnie przed wakacjami spotkanie młodzieży z Panem Janem Żądło rozpoczęło się od złożenia życzeń z okazji Jego imienin, odśpiewania piosenki oraz podarowania kwiatów i albumu ze zdjęciami z Jego spotkań z młodzieżą. Uczyniła to, w imieniu całej naszej społeczności szkolnej młodzież z SU.
Pan Jan opowiadał młodzieży jak spędzał wakacje, o swoich podróżach, pięknie naszego kraju ojczystego, o ukochanym Krakowie, Wilnie, historii Polski, Kresów. Młodzież aktywnie włączała się do rozmowy, bo okazało się iż, Marta kocha Kraków i ciągle odwiedza to miasto, Weronika niedawno była ze swoim chórem w Wilnie, zaś Mateusza interesuje historia Kresów. Panu Janowi, który zawsze uwielbia spotkania z młodzieżą, młodnieje z każdą opowiedzianą historią, bardzo trudną było rozstać się z tak wiernymi słuchaczami.
Opiekun: Dorota Borsuk
IMG_1131