Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 cze 2013 Debata Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych 2013

debata-2013

Debata Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych
organizowana przez dr hab. Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku
oraz
społeczność III Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku
dnia 14 czerwca 2013 (piątek) o godz. 10.00 w budynku III LO
w ramach XIV Białostockiego Forum Szkół pod hasłem „O tożsamość osoby ludzkiej”


Program debaty:
1. Wystąpienie Dyrektora Szkoły:
• powitanie zaproszonych gości, członków Loży Ekspertów, przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku oraz przedstawicieli Samorządów Uczniowskich czternastu wybranych gimnazjów Miasta Białegostoku wraz z opiekunami;
• przedstawienie członków Loży Ekspertów;
• przedstawienie prowadzących debatę;
• przedstawienie głównych uczestników debaty – opiekunów i przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wybranych siedmiu szkół ponadgimnazjalnych Miasta Białegostoku.
2. Wystąpienie Wicedyrektora Szkoły – podsumowanie warsztatów przygotowujących uczestników do udziału w debacie.

3. Debata oxfordzka.

4. Podsumowanie debaty.
Zakończenie planowane jest na godzinę 12.00.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Debata Samorządów Uczniowskich Białostockich Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowana w ramach XIV Białostockiego Forum Szkół pod hasłem „O tożsamość osoby ludzkiej”
1. Miejsce i czas debaty:
III Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku 14 czerwca 2013 (piątek) o godz. 10.00
2. Warsztaty:
Debatę poprzedzają warsztaty. Uczestniczą w nich uczniowie oraz opiekunowie Samorządów Uczniowskich głównych uczestników debaty.
• Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się 3 czerwca 2013 roku (poniedziałek)
o godz. 13.00. Uczestnicy dowiedzeli się od prowadzącej warsztaty pani Joanny Doleckiej, specjalisty do spraw public relations o sztuce autoprezentacji, różnych rodzajach i stylach debat.
• Drugie warsztaty „Definiowanie pojęcia tożsamość, wypracowanie tezy do debaty” odbyły się 5 czerwca 2013 roku (środa) o godz. 13.00. Warsztaty poprowadzili: pani Dorota Sawicka dziennikarka Polskiego Radia Białystok, trener Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, pan Leszek Jawor – nauczyciel języka polskiego w III LO w Białymstoku, animator kultury
• Trzecie warsztaty „Wypracowanie argumentów do dyskusji” odbędą się 13 czerwca 2013 roku (czwartek) o godz. 12.30.
3. Loża Ekspertów:
Aby uatrakcyjnić debatę pod względem merytorycznym powołamy Lożę Ekspertów, w której zasiądą przedstawiciele władz wojewódzkich, środowiska naukowego, biznesowego oraz dziennikarskiego.
4. Uczestnicy debaty:
W debacie weźmie udział (jako główni uczestnicy) po dwóch przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wytypowanych siedmiu szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,
• III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
• IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku,
• VIII Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku,
• XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku,
• Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku,
• Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
Jako publiczność z prawem głosu będą brać udział przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wraz z opiekunami wszystkich pozostałych białostockich szkół ponadgimnazjalnych, 14 wybranych szkół gimnazjalnych oraz przedstawiciele Samorządów Klasowych gospodarza imprezy, czyli III LO w Białymstoku.
5. Forma debaty: debata oxfordzka
W debacie oxfordzkiej dyskutują dwie drużyny.
Drużyna propozycji – „za” tezą (4 osobowa) oraz drużyna opozycji – „przeciw” tezie (4 osobowa), w których każdy członek zespołu odgrywa inną, wcześniej uzgodnioną w grupie rolę:
Kapitan
Argumentujący (Paw)
Zbijający argumenty (Bokser)
Podsumowujący (PR-owiec)
Debatę oxfordzką prowadzi Marszałek, a czas wypowiedzi kontroluje Sekretarz.
Każdy z członków drużyn przygotowuje 3-minutowe wystąpienia, podczas których mogą paść pytania lub informacje ze strony drużyny przeciwnej, Loży Ekspertów i publiczności.
Prawem przemawiającego jest odrzucenie zadawanego pytania lub informacji. Jeśli jednak przemawiający udzieli głosu innej osobie, nie wydłuża to automatycznie czasu jego wystąpienia.
Przemawiający jest objęty 30-sekundowym „parasolem ochronnym” na początku i na końcu przemowy, to znaczy, że w tym czasie nie mogą paść pytania ani informacje.
Po wysłuchaniu argumentów wszystkich członków drużyn mogą paść kolejne 30-sekundowe pytania lub informacje ze strony Loży Ekspertów i publiczności.
Drużyny udzielają 1-minutowych informacji lub odpowiadają na pytania.
W debacie oxfordzkiej nie ma obrażania ani wyśmiewania uczestników debaty.
Debatę kończy głosowanie.
Marszałek ogłasza wynik debaty.
7. Przebieg debaty:
Zarówno członkowie Loży Ekspertów, jak i licznie zgromadzona publiczność będą mogli aktywnie uczestniczyć w debacie zadając pytania lub udzielając informacji.
Przed rozpoczęciem debaty każdy z uczestników otrzyma karty do głosowania w kolorze zielonym i czerwonym. Na zakończenie członkowie Loży Ekspertów i publiczność, których przekonała drużyna propozycji, czyli „za” tezą podniosą zieloną kartę, natomiast ci, których przekonała drużyna opozycji, czyli „przeciw” tezie podniosą czerwoną kartę.
Kapitanowie obu drużyn podziękują sobie wzajemnie za udział w debacie.
Mamy nadzieję, że debata przełoży się na konstruktywne działanie i zachęci młodzież do dalszej dyskusji.

Dodatkowych wyjaśnień udziela p. Barbara Kalinowska wicedyrektor III LO tel. 604 258 253