Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 maj 2013 Wizyta uczniów kl. Ie w HOSPICJUM DLA DOROSŁYCH im. Opatrzności Bożej

1
” … jeśli jest miłość przestań się martwić i śmierć się przyda…”
/ks. Jan Twardowski/
24 maja 2013r. uczniowie kl. Ie odwiedzili Hospicjum im. Opatrzności Bożej w Białymstoku. Dyrektor placówki dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta opowiedział uczniom historię powstania hospicjum. W maju 1987 r. zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Białymstoku. Ta szczególna inicjatywa była odpowiedzią na potrzeby ludzi chorych i umierających w naszym mieście. Od tamtego czasu minęło już wiele lat. Celem hospicjum jest opieka nad chorymi w zaawansowanej chorobie nowotworowej, która jest sprawowana w ramach opieki stacjonarnej i domowej. Nieuleczalna choroba niesie ze sobą ból i wiele przykrych objawów, które często uniemożliwiają normalne życie. Człowiek cierpiący i jego bliscy potrzebują pomocy w tej trudnej sytuacji. Hospicjum to zespół pracowników i wolontariuszy, którzy w najtrudniejszych chwilach życia starają się nieść chorym ulgę w cierpieniu, uczynić hospicjum miejscem dla nich bezpiecznym i towarzyszyć im do końca życia.
„Hospicjum to też życie” – zaznaczyła w swej wypowiedzi s. Jana – „Nie czekamy na śmierć chorego, opiekujemy się nim miesiącami, czasami latami. Rozmawiamy z nim, troszczymy się o niego. Wspieramy też bliskich. W miarę możliwości, pragniemy aby nasi podopieczni – jeśli są świadomi, dolegliwości ich nie ograniczają, by wykonywali czynności, które lubią, realizowali swoje zainteresowania. Na przykład nasza podopieczna, która ma zdolności manualne wykonuje prace szydełkowe. Dla niej to swoista terapia, oderwanie od myśli o bólu, chorobie”.
Uczniowie kl. Ie wykazali się wrażliwością, troską o chorych i cierpiących. Poprowadzili modlitwę w kaplicy, w którą podopieczni i pracownicy hospicjum mogli włączyć się za pośrednictwem radiowęzła. Natomiast kilka osób wyraziło chęć wzięcia udziału w kursie na wolontariusza hospicjum.
Opiekun: Dorota Borsuk
2
3
4