Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 maj 2013 Ogólnopolska Noc Profilaktyki

Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie rytm serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc silnych i pomocnych innym. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.

Wykonajmy przez 60 sekund ten wspólny gest na rynkach i miejskich placach, we wspólnocie środowiskowej, w tym samym czasie w całym kraju 22 czerwca 2013 roku punktualnie o godz. 16.00

Akcja skierowana jest do wszystkich pokoleń w całym kraju.