Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 maj 2013 Zajęcia z profilaktyki uzależnień i współuzależnień

Uczniowie kl. Ic wysłuchują prelekcji na temat faz rozwoju uzależnieńUczniowie kl. I c wysłuchują prelekcji na temat faz rozwoju uzależnień

„Ilekroć człowiek pragnie czegoś bez umiaru, sam sprowadza na siebie kłopot”. 
 /Tomasz a Kempis/
 Uczniowie naszej szkoły na lekcjach religii wychodzą do Caritas Archidiecezji Białostockiej, aby uczestniczyć w zajęciach warsztatowo – profilaktycznych o uzależnieniach i współuzależnieniach oraz rolach dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym.
Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Grabowska – instruktor terapii uzależnień.  Pani Małgorzata omówiła z młodzieżą fazy rozwoju uzależnień, a także problem współuzależnień. Z powodu uzależnienia jednej osoby cierpi w pewien sposób cała rodzina, zwłaszcza dzieci, którym niejednokrotnie nie dane było być dziećmi, bo pozbawiono je radości, troski, opieki.
Zajęcia z Panią Małgorzatą nie były jedynie prelekcją. Prowadząca zachęcała młodzież do rozmowy, dyskusji. Uczniowie zapoznali się wieloma interesującymi materiałami o tematyce uzależnień, na przykład z „Listem Alkoholika” czy z „Bajką o dziecku – wojowniku”, alegorią odczuć dziecka, które musi walczyć ze smokiem – nałogiem bliskiej osoby.

Opiekunowie: Beata Gołub, Dorota Borsuk
Uczniowie kl. IIdUczniowie kl. II d

Pani Małgorzata Grabowska wraz z uczniami kl. IIdPani Małgorzata Grabowska wraz z uczniami kl. II d

Uczniowie kl. IcUczniowie kl. I c