Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
21 maj 2013 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013/14 w dziedzinie twórczości artystycznej

Wnioski stypendialne do pobrania na stronie: http://www.bialystok.pl (zakładka Edukacja/Stypendia/Stypendia artystyczne).

Uczeń ubiegający się o stypendium powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Uczniowie ubiegający się o stypendia proszeni są o dostarczenie wniosków (w formie elektronicznej) wraz z załącznikami do gabinetu pedagoga/psychologa w terminie do 18 czerwca 2013 r.