Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
18 maj 2013 VIII Papieskie Forum Młodych – 17 maja 2013 r.

pap1

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz Rzymskokatolicką Parafią Świętej Rodziny w Białymstoku zorganizował już VIII Papieskie Forum Młodych, w którym uczestniczyli też uczniowie naszej szkoły.
Celem tych spotkań jest przypomnienie nauczania Jana Pawła II, a w szczególności tych słów, które skierował do ludzi młodych, którzy są przyszłością Kościoła, narodu, świata. W inicjatywie Papieskiego Forum Młodych chodzi o przypomnienie słów Jana Pawła II, które kierował do młodych podczas spotkań z nimi w ramach Światowych Dni Młodzieży, które to on sam zainicjował.
Tegoroczne Forum Młodych poświęcone było XII Światowym Dniom Młodzieży, które odbyły się w 1997 roku w Paryżu. Ich hasłem były słowa: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie”. (por. J 1, 38-39).

Program PFM:

1. godz. 9.00 – Msza Święta w kościele p.w. Świętej Rodziny, ul. Ogrodowa 2a;
2. godz. 10.15 – Spotkanie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57,
- Prezentacja orędzia bł. Jana Pawła II na XII ŚDM – ks. Jerzy Sęczek – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej;
- Świadectwa uczestników spotkania z Papieżem w Paryżu; „W 1997r. Jan Paweł II przyjechał do Paryża bardzo chory. Media spekulowały, iż nikt nie przyjedzie na spotkanie ze schorowanym, starym Papieżem. Tymczasem ludzie młodzi zaskoczyli wszystkich, gdyż na spotkanie z Janem Pawłem II w Paryżu przybyło ponad milion młodych z całego świata” – tak wspominał tamte wydarzenia kapłan naszej Archidiecezji, który z grupą jeszcze innych osób obecnych na dzisiejszym Forum Młodych, był w 1997r. w Paryżu na ŚDM.
- Nauczycielu – gdzie mieszkasz? – przedstawienie teatralne przygotowane przez młodzież VII LO pod opieką p. Anny Dębowskiej i Anny Kołosow-Ostapczuk;
- praca w grupach: refleksja i dyskusje nad papieskim przesłaniem do młodzieży, prezentacja prac.

Naszą szkołę reprezentowali:
Dawid Sieńko – IIf
Magdalena Dzieszkowska – IIf
Weronika Żochowska – IIf
Adam Babiński – IIf
Dawid Apoń – IIf
Łukasz Jabłoński – IIf
Justyna Wasilewska – IIg
Emilia Kuczyńska – IIg
Gabriela Masłowska – IIg
Opiekunowie: Dorota Borsuk, Beata Gołub

pap7
pap2
pap3
pap4
pap5
pap6