Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
25 kwi 2013 24 kwietnia 2013r. – wizyta uczniów klasy II i w HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ przy ul. Jana III Sobieskiego 1.

1
Uczniowie klasy II i wysłuchali prelekcji dr T. Borowskiego na temat historii powstania hospicjum w Białymstoku. s. Jana opowiedziała na czym polega opieka nad chorymi, przekazała uczniom własne doświadczenia, spostrzeżenia na temat życia, cierpienia, śmierci, że ona sama opiekuje się chorymi tak, jakby chciała by nią się opiekowano czyli ofiarowuje bliźniemu to, co najlepsze, tak jak dla siebie chciałaby tego, co najlepsze, najgodniejsze. Zachęciła też młodzież do wolontariatu, bo chorzy, cierpiący czasami potrzebują jedynie naszej obecności, zainteresowania, miłego słowa, ciepłego gestu.
Pani Magdalena – malarka opowiedziała młodzieży dlaczego w auli hospicjum namalowała motyw nawiązujący do Ewangelii słów Jezusa o nie rzucaniu pereł przed wieprze. Choroba to takie tornado w życiu człowieka – zmienia wszystko lub wiele w życiu cierpiącego i jego bliskich. Cierpienia, bólu, tego, co jest codziennością w hospicjum wielu nie jest w stanie zrozumieć, ale cierpienie właściwie przeżyte może nadać głębszy sens człowieczeństwu chorego jak i tych, którzy towarzyszą mu w cierpieniu. Może zjednoczyć w trosce, w pięknym człowieczeństwie; jest sprawdzianem miłości.
Pani Magdalena namalowała jeszcze jeden motyw na ścianie nowego skrzydła hospicjum: oko – symbol Opatrzności Bożej, w którym odbija się człowiek. Kierowało nią przedstawienie tej prawdy, ze w cierpieniu bardzo często może wydawać się, że jesteśmy sami, że nawet Bóg nas opuścił, ale tylko nam się tak wydaje, bo patrzymy przez pryzmat bólu, smutku, straconych nadziei, tymczasem On jest tak blisko nas…
Opiekunowie: Dorota Borsuk, Justyna Ostrowska
2
3
4